Organizacja sprzedaży online Polska → Ukraina.

✆ +48 22 21 987 00

PROLEAD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-140, Al. Solidarności 115 lok. 2, wpisana przez XII Wydział Gospodarczy przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000523332 | NIP: 525-259-57-51 | REGON: 147440788

@ info@prolead.pl